M?TREF?X RALL? SPONSORLU?U

26. P?RELL? RALL?S?

MitreFix sponsorlu?unda yar??lara kat?lan Citroen arac?m?z Pirelli Rallisinde A6 s?n?f? birincili?ini kazanm??t?r.

30. YE??L BURSA RALL?S?

MitreFix sponsorlu?unda yar??lara kat?lan Citroen arac?m?z Ye?il Bursa Rallisinde A6 s?n?f? birincili?ini kazanm??t?r.

CASTROL EGE RALL?S?

MitreFix sponsorlu?unda yar??lara kat?lan Citroen arac?m?z Castrol Ege Rallisinde A6 s?n?f? üçüncülü?ünü kazanm??t?r.

 

E-T?CARETTE BÜYÜK YATIRIMLAR YAPIYORUZ.

Teknolojinin her gün daha da ilerlemesi ile e-ticaret günümüzde gittikçe önem kazanmaktad?r. Atilla Pelister Holding olarak i?tiraklerimiz ve yat?r?mlar?m?z?n ça?a ayak uydurabilmesi ad?na e-ticaret yat?r?mlar?m?z? h?zland?rd?k. Tüm markalar?m?z en k?sa sürede sadece bir t?k uza??n?zda.

BASINDA HOLD?NG?M?Z

Holdingimiz özellikle sosyal sorumluluk projelerinde ve spor aktivitelerinde birbirinden farkl? bran?lara destek vermektedir. ??te bas?na yans?yan Atilla Pelister Holdinge ait makale ve kö?eler .