MEDEX FUARI ?Ç?N TAHRANDAYDIK.

Medex Fuar? ?ran’?n Tahran kentinde geni? kat?l?ml? bir Tutkal ve Yap? fuar?d?r. Geçen y?la oranla fuar daha fazla ziyaretçi çekmeyi ba?aran fuarda Atilla Pelister Holding de yer ald?. Gelecek aç?s?ndan ümit vaat eden fuar?n kat?l?mc?lar? da ?irketimizde ilgisi fazla idi.

 

 

2011 Ç?N SHANGAI FUARDINDA GÖZ DOLDURDUK

Holdingimiz i?tiraklerinden Mitrefix yurtd??? tedarikçiler için bölgede daha güçlü ili?kiler kurmak ve piyasadaki varl???n? art?rmak amac?yla  Shangai’ da National Exhibition and Convention Center ‘da yap?lm?? olan Uluslararas? Boya ve Kimyasallar fuar?na kat?ld?.

Fuarda adeta gövde gösterisi yapan Mitrefix; potansiyel mü?teriyi kar??lamak, yeni pazar f?rsatlar? ke?fetmek, gelecek sezonun trendlerini ö?renmek ve i?inize de?er katmak için yeni vizyonlar ve geli?meleri an?nda ve yerinde takip etmektedir.[/vc_column_text]