Atilla Pelister Holding | AKT?V?TELER
Astro for
Wordpress

AKT?V?TELER

Date
8 Eylül 2013
Client
Atilla Pelister Holding Etki Alanlar?
Project description

Atilla Pelister Holding Kimya,Mobilya in?aat vs. gibi birçok sanayi enstrüman?nda pazar?n? geni?letmek  ve büyültmek için birçok fuarda boy göstermektedir. Atilla Pelister Holding yöneticilerinin ve sat??-pazarlama ekiplerinin kat?ld??? fuarlarda firmam?z ürün ve hizmetler tan?t?l?rken yeni i? ortakl?klar?n?n kap?s?n? açacak görü?meler de yapmaktad?r.