Nano D?? Ticaret Ltd.?ti.

Get In touch

Grubumuzun Yurt d??? piyasas?na hakim ürün gruplar?nda a??r sanayiye yönelik birçok ürün olan yurtd??? i?tiraklerimizdendir. Tesislerindeki son teknoloji rotary aerosol makinalar? ile kozmetik, otomotiv gibi sektörlerin fason dolum ihtiyaçlar?n? da kar??lamaktad?r. Gerek üretti?i gerek ithalat?n? yapt??? tutkal ve yap??t?r?c? çe?itleri olan ah?ap, metal, aluminyum, cyanoacrylate, genel amaçl? Japon yap??t?r?c?lar?, neopren esasl? tutkallar, hotmelt çe?itleri, sprey yap??t?r?c? h?zland?r?c?lar?,cilalar, silikon, mastik, P.Ü. köpük, plastik kapak, plastik ?i?eler gibi 147 de?i?ik ürün grubunu mü?teri, bayii, ve fason üretim yapt??? siz de?erli mü?terilerimizin be?enisine sunmu?tur.